Chính sách dành cho đại lý

Chính sách Vĩnh Hy

  • Không cần đặt cọc
  • Không áp doanh số
  • Chiết khấu vĩnh viễn
  • Cài đặt riêng theo yêu cầu