Ký số hợp đồng kinh tế?

Luật giao dịch điện tử 20/2023/QH15. (Xem thêm)

Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử. (Xem thêm)

Điều 9 Nghị định 52/2013/NĐ-CP : giá trị như bản gốc của hợp đồng điện tử. (Xem thêm)

Tìm hiểu thêm

Tại sao lại chọn ký số?

Ký ngay lập tức!

Ký mọi lúc mọi nơi

Không phí vận chuyển

Gửi mail cho khách hàng.

Lưu trữ thuận tiện

File pdf có thể lưu trữ dễ dàng.

Xem file hợp đồng ký số

Thuế cho phép ký hợp đồng cung cấp hóa đơn điện tử bằng chữ ký số

Mở file pdf bằng Foxit Reader hoặc AcrobatClick vào chữ ký số

Sử dụng chữ ký số nào?

Bất kỳ chữ ký số nào cũng được. Có 2 loại chữ ký số: USB (mỗi lần ký mỗi lần ghim) và Cloud (ký Online).
Đăng ký mua

Ký Offline

1. Ký bằng token USB, mỗi lần ký mỗi lần ghim

2. Sử dụng phần mềm Vsign

3. Nên dùng token có tên giám đốc

4. Chỉ ký được trên máy tính

Tư vấn

Ký Online

1. Sử dụng chữ ký số HSM, không phải token

2. Đăng nhập để sử dụng

3. Ký trên mọi thiết bị

Đăng ký

Bạn có thể ký những gì

  • Hợp đồng
  • Báo giá
  • Phiếu thu
  • Phiếu giao hàng
  • Tài liệu nội bộ
  • Đề nghị thanh toán

Một năm bạn gửi thư bao nhiêu hợp đồng?

Nếu gửi 1 lá thư : 12.000

Bạn mất /năm

  • Trong khi bạn có thể không tốn đồng nào

Ký trên mọi thiết bị

Có thể ký trên điện thoại, máy tính bảng.

Đăng ký