Ký Online - dùng chữ ký số cloud

Ưu điểm

Không cần token

Chữ ký số lưu trên máy chủ FPT

Không cần phầm mềm ký số

Không cần cài đặt Vsign

Ký trên mọi thiết bị

PC, Laptop, điện thoại, máy tính bảng

Bảng giá


Dịch vụ chữ ký số Cloud Gói 1 năm Gói 2 năm Gói 3 năm
Điều kiện sử dụng gói dịch vụ* 1. Thời gian sử dụng chữ ký số 1 năm 2 năm 3 năm
2. Số lượng file thực hiện ký số trên hệ thống FPT.Ca.Cloud 10,000 20,000 30,000
Giá trị dịch vụ FPT.CA.Cloud 750,000 1,200,000 1,500,000
Thuế VAT 10% 75,000 120,000 150,000
Tổng giá bao gồm VAT 825,000 1,320,000 1,650,000